термо диагностика Ю Профилактичен преглед д-р Ваня Корбакова
термо диагностика Ю Профилактичен преглед д-р Ваня Корбаковатермо диагностика Ю Профилактичен преглед д-р Ваня Корбаковатермо диагностика Ю Профилактичен преглед д-р Ваня Корбакова
термо диагностика Ю Профилактичен преглед д-р Ваня Корбакова
Call: +359 877808432
HачалнаЗа НасТЕРМОВИЗОРПримери/Нашата практикаКартинна ГалерияКонтакти

                               +359888703048
Термо диагностика | Профилактичен преглед при доктор Корбакова
ТЕРМОВИЗИОННА ДИАГНОСТИКА
  Д-р ВАНЯ КОРБАКОВА
          Сертифициран       термовизионен диагностик
 специалист Обща медицина

д-р Ваня Корбакова - термовизионна диагностика и термовизия
Термовижън Пулс - термовизия & термовизионна диагностика
Термо диагностика | Профилактичен преглед при доктор Корбакова
термовизионна диагностика - примери
Температура - най-универсалното отражение на жизнената дейност на човека. На практика при всички болести измерването на температурата е първият симптом, който ни насочва към вида на заболяването. Температурните реакции, по силата на своята универсалност, възникват при заболявания от всеки тип: бактериални, вирусни, алергични, нервно-психични и др. От години измерването на температурата, както телесната, така и на отделните органи е използвано за разпознаване на характера и тежестта на протичане на заболяването. Този фактор обуславя интереса на лекарите към изучаване на температурата. Този интерес е довел учените в областта на медицината и физиката до разработването на Термовизионна Диагностика. 
Днес разполагаме с работеща в реално време апаратура - термовизионен комплекс сьс сьответния софтуер за извьршване на термовизионна клинична диагностика. Всичко става вече наистина просто, нагледно и разбираемо. Ние получаваме топлинния „портрет” на човека, виждаме участъците с повишена и понижена температура и въз основа на видимите аномалии правим заключение за възпаление или нарушена функция на съответните органи и тъкани.
Варикозни вени на долните крайници
Варикозни вени на долните крайници
Гастрит
Гастрит
Варикозни вени на долните крайници. Хипертермия по хода на повърхностните вени на лявото бедро
Изразена хипертермия в дясната област под диафрагмата (под лъжичката) при остър апендицит
Огнище на хипотермия при гастрит с понижена секреция 
Инфилтративен ( просмукващ се ) рак на лявата млечна жлеза
Рак на кожата
Рак на кожата
Остра пневмония
Плоскоклетъчен рак на кожата
Нехомогенна хипертермия при нодозна (възлова) форма на гушата
Термограма на гръдния кош на болен от остра пневмония от ляво
Подагрен артрит на палеца на стъпалото
  What is Breast Thermography
Термовизия - термовизионна диагностика