термо диагностика Ю Профилактичен преглед д-р Ваня Корбакова
термо диагностика Ю Профилактичен преглед д-р Ваня Корбаковатермо диагностика Ю Профилактичен преглед д-р Ваня Корбаковатермо диагностика Ю Профилактичен преглед д-р Ваня Корбакова
термо диагностика Ю Профилактичен преглед д-р Ваня Корбакова
Call: +359 877808432
HачалнаЗа НасТЕРМОВИЗОРПримери/Нашата практикаКартинна ГалерияКонтакти

                               +359888703048
Термо диагностика | Профилактичен преглед при доктор Корбакова
ТЕРМОВИЗИОННА ДИАГНОСТИКА
  Д-р ВАНЯ КОРБАКОВА
          Сертифициран       термовизионен диагностик
 специалист Обща медицина

д-р Ваня Корбакова - термовизионна диагностика и термовизия
Термовижън Пулс - термовизия & термовизионна диагностика
Термо диагностика | Профилактичен преглед при доктор Корбакова
Термовизор - как работи
Термовизионният медицински компютърен комплекс
е предназначен за улавяне и регистриране на инфрачервеното излъчване на човешкото тяло. Състои се от:
■ оптическа система;
■ приемник на излъчването;
■ усилвател;
■ аналого-цифров преобразовател;
■ интерфейсна част и компютър;
■ програмно обезпечение.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

■ Всяко живо тяло се явява източник на топлинно /инфрачервено/ излъчване, мощността на което, зависи от температурата на тялото;
■ Топлинните/инфрачервени/ лъчи се улавят от приемника на термокамерата, /болометър/охлаждан  с течен азот и изменят електрическите му характеристики.Тези промени се регистрират от сравняващия блок и електрическият сигнал се усилва многократно.Аналого - цифровият преобразовател превръща електрическият сигнал в цифров код, който се предава на централния процесор на компютъра за по-нататъшна обработка;
■ Прецизната оптическа система, в която са използувани огледала от германий със специалнирани профили, сканира пространството в обхвата на термовизионната камера.Така се получава пълна количествена и качествена картина на топлинните източници в реално време и мащаб.

Термовизор - как работи
Компютърът получава цифровите данни, на основата ка които "рисува" ЦВЕТНО температурното разпределение като дигитално изображение.
Скорост на сканиране на пространството- от 4000 до 8000 точки в секунда.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ТЕРМОВИЗОРА В МЕДИЦИНАТА

■ Абсолютно безопасност;
■ Отсъствие на контакт между пациента и извършващия изследването;
■ Мощна система за обработка на данни;
■ Апаратът е преносим и не се изискват специални условия за провеждане на термосканирането;
■ Широк диапазон на приложение.

Термовизионния комплекс е по-същество просто устроен и безвреден, защото не облъчва пациента. Съоръжен е със съвършен софтуер, способен да обработва информацията с огромна скорост и прецизност,и подава на клиничния диагностик достатъчно обективни данни подобни на компютърната томография. 
Кликни ТУК и виж как работи термовизора
изображение от термовизор - уред за термовизионна диагностика
Най-голямо приложение термовизионният метод намира в областта на медицината. 
- полезен за всички медицински спецалности;
- високоинформативен;
- абсолютно безопасен за пациента и лекаря;
- няма ограничения и противопоказания за прилагането му;
- извършва се просто и бързо 
- има ниска себестойност;
- не изисква предварителна подготовка на пациента;
- може да се извършва и при т.н. полеви условия;
- съчетава възможностите, както на функционалната, така и на образната медицина;
- приложим е за изследване и мониториране на здравното състояние на големи групи пациенти - т.е. е изключително подходящ за масовата профилактика и диспансеризация.

С най-голяма ефикасност термовизионният метод се използува при съдовата патология. При диагностицирането на варикозната болест на долните крайници термовизорът напълно заменя скъпоструващите и небезопасни рентгенови методи.

Термовизорът оказва неоценима помощ и при изясняването на заболяванията на гръбначния стълб.Термосканирането позволява да се локализира източника на болката, характера на патологичния процес, да се обективизира и проследи динамиката му и да се оцени ефекта от лечението.

Специални методи за математическа обработка на термограмите позволяват да се обработват първоначалните/нативни/ термограми, чрез пост-процесинг, който цели още по-прецизното уточняване на болестния процес /локализация, степен на изразеност, патогенетичен характер/. Вторичните термограми, получени по този начин се обработват и анализират по 24 показателя. 

В онкологията - за ранно откриване и проследяване на туморите/най-вече на млечната жлеза/;

В хирургията - за диференциална диагноза/патогенетична и топична/ на заболяванията в коремната кухина;

В ангиологията - уточняване и контрол над артериални и венозни заболявания на крайниците;


Принцип на работа на термовизора